Millenials In, Batang 90’s Out?NAKAGUGULAT BA ang titulo ng artikulo na ito? Nagsalubong ba ang dalawang kilay ninyo? Nalungkot ba kayo? Natuwa? O napaisip kung ano ito? Simple lang naman ito. May sumunod na sa yapak ng henerasyon ng mga batang 90’s, at ito ang mga Millenials. O, ‘di ba, tunog yamanin. Ang mga…
Continue Reading…

Posted on August 2, 2015, in News and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: